ازدواج سفید هنرمندان

ازدواج سفید هنرمندان

نقش چهره‌های مشهور یا سلبریتی‌ها در ایجاد و نهادینه کردن هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی کاملا روش و اثبات شده است.
هنرمندان، فوتبالیست‌ها، بازیگران، سخنرانان، دولتمردان و تمام چهره‌های شناخته شدۀ ایران نیز همچون سایر سلبریتی‌های دنیا، در ترویج خوب و بدهای اجتماعی نقش به سزائی دارند.

ازدواج سفید هنرمندانازدواج سفید هنرمندان و اخبار مربوط به همباشی آنها نقش موثّری در آشنائی جوانان با این سبک از زندگی داشته است.

همباشی ( معروف به ازدواج سفید )، شیوه‌ای از زندگی مشترک و بدون ازدواج است.

اصطلاح ازدواج سفید در ایران تعاریف و معانی بسیار متفاوت و متناقضی دارد و برای اطلاع درست از این پدیدۀ اجتماعی باید به منابع معتبر و مستند مرتبط با همباشی رجوع کرد.