همباشی نتیجۀ گسترش فرهنگ لیبرال

همباشی نتیجۀ گسترش فرهنگ لیبرال…

تبیین چرائی افزایش همباشی، بر پایه بررسی تغییرات اندیشه‌ای و تغییرات هنجارهای اجتماعی امکان‌پذیر است[1]

همباشی، بزرگترین تغییر در خانواده غربی

در چند دهه اخیر، افزایش چشمگیر همباشی در غرب به عنوان بزرگترین تغییر در ” خانواده غربی” شناخته می‌شود. همباشی از یک رفتار حاشیه‌ای به رفتاری قابل قبول و عادی تبدیل شده و در بسیاری از کشورهای اروپائی، تنها راه رسیدن به ازدواج است. همباشی نهاد ازدواج را به چالش کشیده و ضرورت ازدواج را مورد تردید قرار داده است.

Cohabitation (همباشی) نه تنها نقش‌های اجتماعی و روابط خویشاوندی را تغییر داده حتی نهادهای قانونی را هم دچار چالش کرده است و به طور کلی پیامدهای آن جامعه را در بر گرفته است.[2] و در یک جمله، همباشی یکی از شگرف‌ترین تغییرات زندگی خانوادگی در طی 40 سال اخیر است.[3]

گسترش همباشی تقریبا اکثر کشورهای دنیا را در بر گرفته است اما با شدت و زمان‌های متفاوت. و این سوال که چرا بعضی از کشورها زودتر و بیشتر و بعضی دیرتر و کمتر تحت نفوذ این پدیده واقع شده‌اند، موضوع تحقیقات گسترده و دامنه‌داری بوده و هست.

همباشی نتیجۀ گسترش فرهنگ لیبرال

سکولاریسم دلیل اصلی همباشی

بررسی نتایج بسیاری از این تحقیقات وسیع و بین‌المللی در یک جمله خلاصه می‌شود : عامل اصلی گسترش همباشی، رواج فرهنگ لیبرالیسم و سکولار است که نمودهای گوناگونی دارد. گاهی با انگ‌زدائی از همباشی و طلاق، گاهی با تاکید بر آزادی‌های فردی، گاهی با عدم مسئولیت‌پذیری و گاهی… خود را نمایان می‌کند. و در مجموع می‌توان گفت که افراد سکولارتر بیشتر مستعد ورود به رابطه همباشی هستند.[4]

در این بخش سعی می‌کنیم بر حسب اقتضای این نوشتار، بخشی از این نمودها را مورد توجه قرار دهیم.

تقلیل ارزش ازدواج و انگ‌زدائی از همباشی ، طلاق و نفوذ اجتماعی.

[1] (Ref…, 2015, p. 701)

[2] (Ref…, 2015, p. 702)

[3] (Ref…, 2008, p. 3)

[4] (Ref…, 2008, p. 27)